Rojstna karta kot pomoč pri razumevanju samega sebe

rojstna karta

Verjetno se je tudi vam že kdaj v življenju zgodilo, da ste na neki točki obstali – morda v službi, pri pomembnem projektu ali pa v čisto vsakdanjem življenju. Čeprav ste morda vse naredili prav, niste znali naprej. Zakaj, in kje bi lahko bil razlog za vaš obstanek? Odgovor na to vprašanje vam lahko da zelo natančna rojstna karta, ki izčrpno opiše osebnostne in temperamentne lastnosti posameznika.

Z njeno pomočjo pri sebi spoznamo tudi tiste najbolj skrite lastnosti, za katere sploh nismo vedeli, vendar pa ključno vplivajo na vaše delovanje. Rojstna karta nam tako zelo hitro pove, ali smo se določene naloge lotili na pravi način in ali v svojem vsakdanjem življenju delujemo v skladu s svojimi karakteristikami. Ljudje, ki so se že odločili za izdelavo rojstne karte in njeno interpretacijo s strani strokovnjaka, so svoje življenje že obrnili na bolje. Morda je čas, da njene pozitivne učinke preverite tudi sami.

Kaj je rojstna karta?

Rojstna karta, ki ji z drugim imenom pravimo tudi natalna karta, je poseben dokument, ki opiše karakterne lastnosti človeka. Z njeno pomočjo izkušen astrolog klientu razloži njegov karakter, v nadaljevanju pa analizira njegove notranje psihološke dinamične procese. Te pa so osnova za ugotavljanje razvojnih teženj in vseh še neizkoriščenih potencialov v aktualni inkarnaciji.

Glavni cilj vsake kakovostne astrološke analize je izboljšanje in poglobitvev samospoznanja in samozavedanja. Ker ta v veliki meri poteka preko identifikacije nezavednih, izkrivljenih in nefunkcionalnih duševnih in vedenjskih vzorcev, je rojstna karta skorajda obvezen pripomoček, ki nudi celosten vpogled v osebnost klienta. Vaše skrite, nezavedne lastnosti oz. karakteristike so eden ključnih generatorjev neugodnih okoliščin, ki se vam dogajajo v življenju, zato vam bodo informacije, ki vam jih bo s pomočjo karte podal izkušen astrolog, lahko zelo pomagale pri želenih spremembah. S pomočjo natalnih kart lahko strokovnjaki ugotavljajo tudi različne karmične vzorce, ki prav tako ponujajo odgovore na določena bistvena življenjska vprašanja.

Odločite se za izdelavo rojstne karte

Astrologija je bila dolgo časa veda, ki so se ji številni ljudje posmehovali. Danes pa temu ni več tako, celo obratno – številna dognanja in terapevtski pristopi astrologije se danes uporabljajo celo v psihoanalizi in psihoterapiji. Včasih je namreč določene psihološke pojave težko pojasniti zgolj z preučevanjem zavednega delovanja človeka. Ker nam rojstna karta da vpogled v tisti bolj skriti del človeka, si z njo pomagajo tudi bolj napredni psihoterapevti in analitiki.

Se pa astrološka analiza rojstne karte lahko s pridom uporablja tudi za ugotavljanje aktualnih in prihodnjih razvojnih trendov pri posamezniku. Na tak način vas usposobljen astrolog lahko usmeri k točno določenim dejanjem, ki bodo z veliko večjo verjetnostjo pripeljala do kar najboljšega rezultata. Sicer pa vam rojstna karta in astrološka analiza prinašata številne prednosti, ki jih je vsekakor potrebno omeniti:

  • rojstne karte vam pokažejo razvojni načrt duše v trenutni inkarnaciji,
  • pomagajo vam pri prepoznavanju vaših močnih in šibkih točk,
  • nudijo vam jasen vpogled v lastne psihološke izzive,
  • osvetlijo sinhrono povezanost med notranjim psihološkim in zunanjim objektivnim svetom,
  • razkrijejo vam poslanstvo in poklicanost na svetu,
  • dokaj natančno vam napovejo obdobja večjih življenjskih razvojnih sprememb in stresnih izzivov,
  • s svojimi rezultati pomagajo pri ustvarjanju povezanosti vas  s celoto življenja in univerzuma, v katerem živimo.

Veste, kako se izdela rojstno karto?

Kot smo že omenili, je rojstna karta grafični prikaz položaja nebesnih teles v trenutku vašega rojstva. Čeprav si na prvi pogled njen pomen težko interpretiramo, pa gre za zlata vredno orodje vsakega astrologa. Ta lahko iz rojstne karte razbere nagnjenost k določenim osebnostnim lastnostim ali vedenjskim vzorcem, napove tokove dogajanj v prihodnosti in seveda še marsikaj zanimivega in uporabnega.

natalna karta

Pred samo analizo in svetovanjem pa je seveda natalno karto potrebno pavilno izdelati. Rojstne karte se danes izdeluje s pomočjo posebej prilagojenih računalniških programov. V njih so zapisani točni astronomski podatki, ki se uporabljajo za določanje planetnih položajev. Če si želite svojo rojstno karto imeti tudi sami in si z njeno interpretacijo pomagati do doseganja zastavljenih ciljev, potem boste morali izbranemu astrologu zaupati naslednje informacije:

  • datum rojstva,
  • natančna uro rojstva, ki je običajno zapisana v rojstnem listu),
  • kraj rojstva.

Posredovane podatke se vnese v računalniški program, ki vam rojstno karto izdela v zgolj nekaj sekundah. Kot rezultat dobite jasno grafično sliko, ki prikazuje položaj vseh planetov, kot so bili postavljeni v trenutku vašega rojstva. Vaša rojstna karta je izdelana – kaj pa sedaj? Tu se delo šele prične, saj sledi posvet z astrologom, določi se predvideno število obiskov in zastavi okviren plan, ki vam bo pomagal do ugodne razrešitve vseh zastavljenih izzivov.

Po natalno karto le k strokovnjaku

Ko se odločate za izdelavo rojstne karte je zelo pomembno, da vedno izberete nekoga, ki ima s tega področja veliko znanja in praktičnih izkušenj. Samo karto ni težko izdelati, veliko bolj zapletena je njena nadaljnja interpretacija, saj je od nje pogosto odvisno tudi posameznikovo delovanje v prihodnoti. Zato je ustrezna izbira astrologa izjemnega pomena. Nenazadnje si čisto vsak želi napredka, do katerega pa vam lahko pomaga le tisti, ki se na področje astrologije zelo dobro spozna.

Rate this post